Chính sách bảo mật

QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Quy định này nhằm thông báo cách thức chúng tôi quản lý, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web này. Chúng tôi khuyến khích quý vị đọc kỹ quy định về bảo vệ thông tin cá nhân trước khi sử dụng trang web https://hentaikhongche.org/ hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi.

Bằng việc tiếp tục sử dụng trang web, quý vị đồng ý với các điều khoản được nêu trong quy định về bảo vệ thông tin cá nhân. Lưu ý rằng, các điều khoản này có thể được cập nhật hoặc thay đổi. Mọi thay đổi sẽ được công bố trên trang web và chỉ áp dụng cho thông tin và hoạt động từ thời điểm thay đổi trở đi, không áp dụng hồi tố. Quý vị cần thường xuyên xem lại quy định này để cập nhật về cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị. Chúng tôi cam kết giữ bí mật mọi thông tin cá nhân thu thập được từ trang web này và chỉ sử dụng vào mục đích nội bộ, không chia sẻ với bên thứ ba.

BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại,.. từ những người dùng tự nguyện cung cấp. Mục đích sử dụng thông tin này là để phục vụ yêu cầu cụ thể của quý vị, hoặc khi được sự đồng ý, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cho các mục đích khác như gửi email thông báo. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về cách thức truy cập và sử dụng trang web của quý vị như loại trình duyệt, thời gian và các trang quý vị đã truy cập, giúp chúng tôi cải thiện trang web và dịch vụ.

Trang web sử dụng cookie và công nghệ theo dõi để cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, thu thập thông tin về cách sử dụng trang web. Thông tin thu thập không bao gồm thông tin cá nhân, trừ khi quý vị đã cung cấp thông tin này cho chúng tôi. Cookie giúp tùy chỉnh trang web theo nhu cầu của người dùng. Thông tin thu thập có thể được chia sẻ với bên thứ ba cho mục đích phân tích hoặc quảng cáo.

CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam và cam kết không bán, chia sẻ thông tin cá nhân cho mục đích thương mại. Thông tin chỉ được chia sẻ trong trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc để bảo vệ quyền lợi và ngăn chặn gian lận.

BẢO MẬT

Chúng tôi đảm bảo an toàn thông tin cá nhân thông qua biện pháp bảo mật. Chỉ những nhân viên, đại lý và nhà thầu được ủy quyền mới có quyền truy cập thông tin cá nhân và đều phải tuân thủ chính sách bảo mật.

LIÊN HỆ

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua form liên hệ trên trang web.

Chúng tôi có quyền thay đổi quy định này tại bất kỳ thời điểm nào, và mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên trang web này.

THỜI GIAN ÁP DỤNG

Quy định này áp dụng trong suốt thời gian trang web hoạt động.

LƯU Ý: Trang web được thiết lập với mục đích cung cấp thông tin giải trí. Chúng tôi không khuyến khích hoạt động cá cược. Mục tiêu của chúng tôi là chia sẻ kiến thức và giải trí.